Thứ Hai, 25 tháng 3, 2013

Gặp gỡ nhóm ba ba (cao su 3, cà phê 3) gặp bạn Phúc Tề tháng 3 năm 2013Thăm con trai Phúc bị đau chân ở T Phú, SG.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét