Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Gặp gỡ tháng 3- 2013 (cà phê 3, cao su 3)


Đang gặp nhau ở vườn ẩm thực Đông Hồ, nhân dịp bạn Dương vô SG (Văn bận không tham gia)..,
Like · 


 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét